InformationVåra tjänsterKontakta oss
webbproduktion
Systemutveckling
Webbhotell & HostingVår målsättning är att varje kund skall kunna erbjudas en optimal systemlösning utifrån deras verksamhets behov.

Vi skräddarsyr standardprogram och komponenter utifrån Kundens behov samt utvecklar i de fall det krävs tilläggskomponenter och applikationer.

Naturligtvis använder vi oss av de senaste verktygen när det gäller systemutveckling och anpassning exempelvis

  • MS-Visual C++/C# Inprise C++ Builder 3 Solaris C++ (gcc/CC) inklusive x-windows
  • MS-Visual Basic
  • Perl 5 (Web / Middle ware)
  • Sun Java SDK / Borland J-builder / Symantec Java (Windows applikationer, applets)
  • MS-SQL / Oracle PL-SQL / MSAccess
  • ML / Scheme / Prolog (AI, Web)
  • Ada (realtidssystem)

Självklart utvecklar vi för alla plattformar samt anpassar för alla programtillverkare.

Vanliga anpassningar.
Anpassningar vi ofta utför är totalanpassningar av företagsnät vid övergång från exempelvis OS/2 till MS NT4.0 / Windows 95 självklart inklusive konverteringar av databaser och WAN kopplingar. Intranet med internetkoppling och lokala postsystem med EPost-gateway, "work where you want" lösningar med uppringda förbindelser eller säkra PTP förbindelser över internet.

Exempel på utvecklade kundapplikationer:

Client-server baserat lagersystem med kundanpassade rapporter och inmatningsformulär, exempelvis ett vinlager där Tullstyrelsen och v&s kräver speciella rapporter varje månad som programmet automatiskt genererar. Systemet hanterar multipla inmatningsinstanser geografiskt utspridda, med anpassningsbara beställnings/varningspunkter.

Client-server baserat journalsystem med framtida RDE (remote data entry), automatisk kommunikation med folkbokföringsregistret och automatiska inmatningskontroller beroende av matriser som socialstyrelsen tillhandahåller. Regionalt Onkologiskt Centrum Uppsala/Örebro regionen använder idag journalsystemet för att registrera alla canceranmälningar i regionen vilket är c:a 1000 journaler / vecka.

Kvalitetsregister som kontrollerar och utvärderar kvalitet i befintliga registersystem med databaser baserade på Oracel, DB2 eller MS SQLserver.

Web-baserat ekonomistyrningssystem utvecklat i samarbete med Cepro Management Consultants enligt konceptet Balanced Score Card.

Webb-baserad onlineshopping med dynamiska länkupdateringar beroende av aktuellt lagersaldo.

 


Uppsala konsultpartner - Tallbacksvägen 60b - 756 45 UPPSALA - 018 / 29 20 20